Protetyka

Proponujemy szeroką gamę rozwiązań uzupełniających brakujące zęby.

Prace tymczasowe
- wyjmowane mikroprotezy
- mosty adhezyjne - przyklejane do sąsiednich zębów

Protezy wyjmowane
- całkowite - odbudowujące brak wszystkich zębów w łuku
- całkowite ustabilizowane zatrzaskami
- częściowe osiadające -  oparte na pozostałych zębach
- częściowe szkieletowe - stabilizujące pozostałe zęby
- częściowe osiadające ustabilizowane zatrzaskami

Prace stałe
- mosty protetyczne - oparte na sąsiednich zębach
- korony i mosty oparte na implantach - bez naruszania zdrowych zębów

Naprawy
- sklejanie złamanych protez
- korygowanie zaczepów w protezach
- dostawianie kolejnych zębów do protez
- podścielanie - odnowa protezy od strony dziąsła